UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Co oznacza upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu całkowite oddłużenie osoby po spłacie rat ustalonych przez sąd (na podstawie projektu przygotowanego przez syndyka). W określonych sytuacjach sąd może oddłużyć osobę bez ustalania żadnych rat (na przykład z powodu sytuacji zdrowotnej, wieku itp)

Nie tylko firmy mają szansę wyjść z długów – każdy z nas musi mieć taką szansę, bo spirala zadłużenia nie prowadzi do niczego dobrego. Rosnące odsetki i koszty egzekucji powodują ciągły wzrost zadłużenia.

Postępowanie upadłościowe takiej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności – W UPROSZCZENIU NAZYWANEJ KONSUMENTEM (STĄD UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA) polega na:

  • ustaleniu rzeczywistego stanu zadłużenia upadłego;
  • ustalenia możliwości zarobkowych upadłego i jego rodziny;
  • ustaleniu kosztów utrzymania upadłego i rodziny;
  • ustaleniu wysokości możliwych rat spłat;
  • umorzenie pozostałych zobowiązań po spłacie ustalonych rat w ustalonym czasie.

Już w czasie postępowania upadłościowego kończą się ciągłe telefony i wizyty windykatorów. Jako syndyk widzę, że osoby po ogłoszeniu upadłości stają się spokojniejsze i mogą zacząć znowu planować przyszłość.

Dlaczego my?

Jestem syndykiem prowadzącym na bieżąco postępowania upałościowe.

Mam praktyczne doświadczenie. Wiem co jest istotne w postępowaniu, na co zwracają uwagę sądy i co badają syndycy.

Jako syndyk często spotykam się z osobami, którym osoby piszące wnioski nie tłumaczą na czym polega postępowanie i nie umieszczają we wnioskach obowiązkowych informacji. Nie analizują sytuacji wnioskodawcy i jej rodziny w pełni. To utrudnia i czasem wydłuża postępowanie.

Na przykład:

Jednym z takich elementów obowiązkowych i istotnych jest posiadany majątek. Osoby składające wnioske o upadłość nie zamieszczają informacji o posiadanym majątku – a jest nim udział w samochodzie (żeby ubezpieczenie było tańsze), kilka procent w spółce z o.o. córki (przecież nie ma z tego tytułu dochodów), albo udział w nieruchomości („kupiliśmy ze znajomymi wiele lat temu działkę rekreacyjną, mam mały udział zajęty przez komornika i to chyba nic nie jest warte”).

Do złożenia wniosku o upadłość trzeba się przygotować.

Indywidualna konsultacja

Pierwsza konsultacja jest nieodpłatna. Po otrzymaniu informacji od Państwa przygotujemy ofertę zawierającą możliwe rozwiązania Państwa problemu.