Dostaliśmy kartę do głosowania nad układem – i co dalej?