ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAKUPU

Przedmiotem sprzedaży jest 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanej w Kolonia Brużyca, ul. Kąkolowa 93A, gmina Aleksandrów Łódzki, powiat zgierski, nr księgi wieczystej LD1G/00041358/1. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym z dnia 14 października 2021 r.

Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze syndyka (może zostać wysłany mailem) oraz w aktach sprawy o sygnaturze XIV GUp 663/21 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi?Śródmieścia w Łodzi, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 37.

Kontakt do biura syndyka:

+48 514 14 70 02 lub mail 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu ofert: